BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH TỈNH TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bình Dương đã hoàn thành giai đoạn 1 là Lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán lập quy hoạch. Giai đoạn 2 triển khai gồm 9 bước, trong đó đã hoàn thành các công việc như: Xây dựng khung định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh, lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và tổ chức Hội thảo đóng góp ý tưởng, tầm nhìn, quan điểm phát triển cho quy hoạch tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung được giao trong kế hoạch nhằm nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung cần thiết để phối hợp cùng đơn vị tư vấn xây dựng nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các phương án về đề xuất chiến lược phát triển, các đột phá chiến lược của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghiên cứu xây dựng xác định dư địa mới, động lực phát triển mới và đề xuất các phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội tại các tiểu vùng đô thị và vùng thông minh tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành Giao thông nghiên cứu các phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong quy hoạch, các phương án phát triển vận tải và logistics trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Riêng ngành Xây dựng nghiên cứu các phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn trong quy hoạch; các phương án quy hoạch công viên cây xanh, hành lang cây xanh, khu vực tự nhiên, không gian mở và giải trí; các phương án phát triển hạ tầng cấp, thoát nước và chống ngập lụt gắn với phát triển hệ thống đô thị nông thôn, các khu chức năng trong quy hoạch; các phương án xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến tháng 3/2023 UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công bố quy hoạch theo quy định.

Theo Báo điện tử của Bộ Xây Dựng

Bình luận trên Facebook
0 0 votes
Xếp hạng bình luận
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Menu